Advocaten Vandecruys

Informatie

VANDECRUYS Advocaten is gespecialiseerd in huwelijksvermogensrecht-erfrecht, handelsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en echtscheidingen en al de daarmee samenhangende problemen.

We begeleiden U met bijzondere aandacht voor uw specifieke problemen.

 1. huwelijksvermogensrecht, erfrecht, problemen tussen samenwonenden vereffening en verdeling van de nalatenschap dan wel echtscheiding;
 2. handelsrecht
  invorderingen van facturen, gerechtelijke procedures tussen vennootschappen, beslagprocedures, verdediging tegen vorderingen van curatoren, schuldeisers;
 3. contractenrecht
  huur-verhuur, geschillen tussen aandeelhouders
 4. aansprakelijkheidsrecht
  afwikkeling van schadegevallen, wegverkeer
 5. faillissementspreventie, WCO en gerechtelijke reorganisatie

Tom Vandecruys overlegt met elke client persoonlijk en probeert met de meeste zorg uw specifiek dossier tot een goed einde te brengen.

Tom VANDECRUYS is sinds 1988 aan de balie en is sinds 1993 ook curator van faillissementen.

Indien nodig kunnen wij beroep doen op derden bij de afhandeling van een dossier en met allerlei specialisten in hun vakgebied, al of niet advocaten.
We zorgen voor een efficiente afhandeling van uw dossier dat zo spoedig mogelijk wordt afgerond zodat U een tevreden client bent.

De tarieven van erelonen en kosten worden vooraf besproken.

Het kantoor is gelegen in het centrum van Geel met voldoende parkeergelegenheid in de buurt.